content1 content2 content3 content4 content5 content6 content7 content8 content9 content10 content11 content12 content13 content14 content15 content16 content17 content18 content19 content20 content21 content22 content23 content24 content25 content26 content27 content28 content29 content30 content31 content32 content33 content34 content35 content36 content37 content38 content39 content40 content41 content42 content43 content44 content45 content46 content47 content48 content49 content50 content51 content52 content53 content54 content55 content56 content57 content58 content59 content60 content61 content62 content63 content64 content65 content66 content67 content68 content69 content70 content71 content72 content73 content74 content75 content76 content77 content78 content79 content80 content81 content82 content83 content84 content85 content86 content87 content88 content89 content90 content91 content92 content93 content94 content95 content96 content97 content98 content99 content100 content101 content102 content103 content104 content105 content106 content107 content108 content109 content110 content111 content112 content113 content114 content115 content116 content117 content118 content119 content120 content121 content122 content123 content124 content125 content126 content127 content128 content129 content130 content131 content132 content133 content134 content135 content136 content137 content138 content139 content140 content141 content142 content143 content144 content145 content146 content147 content148 content149 content150 content151 content152 content153 content154 content155 content156 content157 content158 content159 content160 content161 content162 content163 content164 content165 content166 content167 content168 content169 content170 content171 content172 content173 content174 content175 content176 content177 content178 content179 content180 content181 content182 content183 content184 content185 content186 content187 content188 content189 content190 content191 content192 content193 content194 content195 content196 content197 content198 content199 content200 content201 content202 content203 content204 content205 content206 content207 content208 content209 content210 content211 content212 content213 content214 content215 content216 content217 content218 content219 content220 content221 content222 content223 content224 content225 content226 content227 content228 content229 content230 content231 content232 content233 content234 content235 content236 content237 content238 content239 content240 content241 content242 content243 content244 content245 content246 content247 content248 content249 content250 content251 content252 content253 content254 content255 content256 content257 content258 content259 content260 content261 content262 content263 content264 content265 content266 content267 content268 content269 content270 content271 content272 content273 content274 content275 content276 content277 content278 content279 content280 content281 content282 content283 content284 content285 content286 content287 content288 content289 content290 content291 content292 content293 content294 content295 content296 content297 content298 content299 content300
活动记iPhone版2017

活动记iPhone版2017

http://www.4fyapp.com/app/20165320.html

活动记iPhone版是一款基于活动的社交软件,你可以选择你自己喜欢的感兴趣的方面去跟大家交流,只有兴趣相同的人在一起才能聊得开心。

内容提要

活动记是新型的基于活动讨论的娱乐社交应用,专注于体育比赛、电影、电视剧讨论,是体育迷影视迷必备神器。

选择你感兴趣的活动(活动包括体育比赛、电影、电视剧等),发表你的观点,与相同爱好者互动讨论。你认为OK的内容“顶上来”,不OK的内容“踩下去”,被其他用户顶得越多的内容会出现在热门榜的靠前位置,踩得多的内容就会消失。

使用指南

1.找到你感兴趣的体育比赛、电影或电视剧。

活动记会将正在或将要进行的精彩活动(体育比赛、电影、电视剧)推荐给大家,很容易就能找到你正在参与或者感兴趣的活动。

2.发布你的观点。

将你参与活动的过程中的想法分享给大家,与参与该活动的其他用户交流。

3.评论他人的观点。

任何一条内容之下都可以发表你的观点,与作者互动。

4.顶他人的观点。

你认为好的内容,请将它顶上去,顶的人多起来,该内容就会出现在热门榜靠前的位置。

5.踩他人的观点。

你认为不好的内容,请将它踩下来,踩的人多起来,该内容就会消失。

6.将你感兴趣的活动分享出去。

你可以将活动分享到其他的社交网络(微博、微信、QQ、人人、豆瓣等),让更多人参与到该活动的探讨中来。

现在就下载加入活动记的旅程吧!让你的生活充实起来!

软件截图


[展开]
活动记iPhone版2017

版本:v1.0

大小:23.3M

更新:2017-12-08

分辨率:通用

标签:啪啪啪app

立即下载
相关软件
返回顶部